คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน จัดทำโครงการจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน สืบทอดพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านเรือน ถนน คลอง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่ดีชุมชนน่าอยู่

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ต.ค. 2561 เวลา 09.19 น. โดย คุณ กนกรัตน์ ชุ่มวิเชียร

ผู้เข้าชม 65 ท่าน