คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กิจกรรมปูนแดงปั้น อสม.และอสม.จิ๋วตำบลไผ่กองดิน  
 

กิจกรรมปูนแดงปั้น อสม.และอสม.จิ๋วตำบลไผ่กองดิน แจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะโรคไข้เลือดออก

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ต.ค. 2561 เวลา 10.28 น. โดย คุณ กนกรัตน์ ชุ่มวิเชียร

ผู้เข้าชม 61 ท่าน