คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day)  
 

เนื่องด้วย วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day) ตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี องค์การบริส่วนตำบลไผ่กองดิน จึงได้จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนเพื่อป้องกัน กำจัด และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2561 เวลา 09.38 น. โดย คุณ กนกรัตน์ ชุ่มวิเชียร

ผู้เข้าชม 75 ท่าน