คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการอสม.จิ๋ว ผู้นำเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ 2561  
 

ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่กองดิน ร่วมกันกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข จัดทำโครงการอสม.จิ๋ว ผู้นำเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2561 เวลา 09.32 น. โดย คุณ กนกรัตน์ ชุ่มวิเชียร

ผู้เข้าชม 64 ท่าน