คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการนวัตกรรมพิชิตโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561  
 

ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่กองดิน ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข จัดทำโครงการนวัตกรรมพิชิตโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนคิดหาวิธีในการนำสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมและถูกวิธี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2561 เวลา 09.25 น. โดย คุณ กนกรัตน์ ชุ่มวิเชียร

ผู้เข้าชม 49 ท่าน