หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
     
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการลดขยะ ลดโรค  
 

ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน ได้สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มแกนนำสร้างเสริมสุขภาพตำบลไผ่กองดิน จัดทำโครงการลดขยะ ลดโรค ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในโรงเรียนและบ้านเรือน ช่วยลดปริมาณขยะที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2561 เวลา 14.05 น. โดย คุณ กนกรัตน์ ชุ่มวิเชียร

ผู้เข้าชม 55 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย