หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปลายนา   รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลปลายนา   16 พ.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยุ้งทะลาย   ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561   16 พ.ย. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางใหญ่   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแม่หม้าย   15 พ.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางใหญ่   ประกาศใช้ราคากลางและกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแม่หม้าย   15 พ.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.กฤษณา   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผูัขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   15 พ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิหารแดง   ประกาศขอบเขตการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี   15 พ.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิหารแดง   การรับยื่นแบบและรับชำระภาษี ประจำปี 2562   15 พ.ย. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.องค์พระ   เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านน้าตกไทรทอง บริเวณถนนสายน้าตกไทรทอง-หนองมะเขือขื่น บริเวณบ้านนางนันธนา คงหาญ ไปทางบ้านทุ่งขาม   15 พ.ย. 2561 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.องค์พระ   เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะเขือขื่น บริเวณถนนสายหนองมะเขือขื่น-น้าตกไทรทอง บริเวณบ้านนางมันทนา แววประดิษฐ์ ไปทางบ้านกานันเสน่ห์ สระหงษ์ทอง   15 พ.ย. 2561 13
ราคากลาง อบต.กฤษณา   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมบดอัด สายคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 1 (บ้านนายประสิทธิ์ ผดุงชีวิต) ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กฤษณากำหนด) โดยวิธีฌแ   14 พ.ย. 2561 12
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 583/td>